Nectar Systems AB erbjuder lösningen ISOX 2000, ett komplett IT-stöd för myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorg.
Systemet har lösningar för:

 • Barn och ungdom, komplett och helintegrerat stöd för handläggning och dokumentation av ärenden enligt BBIC
 • Vuxna
 • Försörjningsstöd
 • Ensamkommande barn/ungdomar
 • Flyktinghantering
 • Familjerätt

ISOX 2000 har även ett väl utvecklat stöd för resurser såsom

 • Familjehem
 • Kontaktperson
 • Avlastningshem
 • HVB
 • Stödboende
 • mm

Journal och dokument kan hanteras både för klientärende och för resurser såsom familjehem, skilt från varandra.

Flexibelt behörighetssystem som går att anpassa utifrån era lokala behov och byggt utifrån Personuppgiftslagens regler kring behörighetsstyrning och åtkomstmöjligheter.

Hela systemet kan användas utifrån tangentbordet. Lägg musen åt sidan och bli effektivare i ditt dagliga arbete samt minimera riskerna för arbetsskador.

Unik driftlösning ISOX Black Box som minimerar era investerings- och driftkostnader. Inga okända kostnader. Ni vet alltid i förväg vad drift och support kostar.

Systemets kopplingar minimerar behovet att skriva samma uppgifter vid upprepade tillfällen. Systemet löser det åt dig istället.

ISOX 2000 utvecklas och levereras av ett smidigt och kundorienterat IT-företag med förankring i verkligheten.